Home
Services
   Agricultural
   Communal / Commercial
   Transport

Rental
   Farm equipment
   Communal machines
   Construction machines

Used machines sale
Price offer
About us
Job
Contact
LEGAL INFORMATION

Dane zawarte na stronie mają charakter informacyjny i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego; Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
Nie stanowią natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
W celu sprawdzenia zgodności oferty oraz uzyskania wszelkich informacji prosimy o bezpośredni kontakt.